Wielki Tydzień – ADORACJE

WIELKI TYDZIEŃ
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMNETU

 

WIELKI CZWARTEK

 

Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy – Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego

2230 – zakończenie Adoracji

WIELKI PIĄTEK

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy

 

800 – 900            Róża p.w. Miłosierdzia Bożego

900 – 1000          Róża p w Matki Bożej Bolesnej

1000 – 1100              Róża p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej

1100 – 1200          Róża p.w. Marii Magdaleny

12oo – 13oo          Róża p. w. Św. Katarzyny ze Sienny

1300- 1400           Dzieci ze Szkoły Podstawowej

1400- 1500           Adoracja Indywidualna

1500                   … Czytaj wiecej

Słowo Boga na III Tydzień Wielkiego Postu! (J 2,13-25)

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy … Czytaj wiecej

Słowo Boże na kolejny tydzień PRZEMIANY…Mk 9,2-10

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: … Czytaj wiecej