Alleluja!!!

Niech Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, Pan Życia i Śmierci obdarza wszystkich i każdego z osobna nowym życiem. Niech udziela łaski Swego Ducha, obdarza pokojem  i przynosi odpuszczenie grzechów. Niech napełnia nas Swoją Miłością, pomaga pokonywać wszelkie trudności i pozwala nam z wiarą i nadzieją podążać drogą zbawienia.

Radosnego Alleluja i dobrych, błogosławionych Świąt!  

Duszpasterze

Ewangelia nie tylko na Niedzielę – Słowo życia zawsze aktualne… J 11,1-45

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. … Czytaj wiecej